Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Главный правовой портал Украины
 
ВХОД НА ПОРТАЛ
РЕГИСТРАЦИЯ
МЫ В:
16 октября 2014     
Всего вопросов: 17

Безопасность бизнеса: что нужно знать о проверках контролирующих органов и интеллектуальной безопасности?

Вопрос безопасности давно уже вышел на первое место  и занимает умы всех собственников всех уровней бизнесов.  От правильно построенной стратегии защиты бизнеса зависит фактическое существование предприятия, компании, торговой сети…

Ни для кого не секрет, что борьба с конкурентами давно перешла на более высокий интеллектуальный уровень и методы борьбы изменились согласно требованиям нового времени. Теперь, чтобы удержать свой бизнес на плаву нужно быть максимально подготовленным.

 И здесь речь идет не  с только о физической защите бизнеса (она безусловно тоже важна) а о том как тактически правильно выстроить свое поведение во время проверки контролирующего органа, как  обезопасить информацию и интеллектуальною собственность от посягательств третьих лиц.

Именно эти вопросы и будут темой конференции.

 

На вопросы отвечали:

Мария Ортинская, патентный поверенный Украины, директор компании IPStyle

Зоя Ярош, Управляющий партнер АК "Маршаллер и партнеры

Управляющий партнер АК "Маршаллер и партнеры", член правления Ассоциации адвокатов Украины

Денис Овчаров, Адвокат, партнер АО "Юскутум"

Адвокат, партнер практики правовой безопасности бизнеса АО "Юскутум".

 
 
13.10.2014, 17:41,   Ігор

Доброго вечора!
До нас прийшла перевірка з прокуратури, ніби то є на нас скарги щодо недотримання законодавства на виробництві. З собою привели пожежників та СЕС у якості "експертів". Фактично перевіряють саме пожежники та СЕС.
Питання:
1. Чи может так робити прокуратура? або це порушення мораторія на перевірки?
2. Чи можуть СЕС та пожежники застосовувати санкції в такому випадку?

Денис Овчаров

1. Чи може так робити прокуратура? або це порушення мораторію на перевірки?

Чинним законодавством передбачено право прокуратури проводити перевірки. Так у ст. 21 ЗУ «Про прокуратуру» зазначається право та порядок проведення перевірок працівниками прокуратури. У вищезазначеній статті говориться про те, що перевірка проводиться за письмовим зверненням фізичних осіб.  Але з 31.07.2013 набрав чинності ЗУ «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік» в якому зазначається, що у 2014 перевірки підприємців, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців контролюючими органами ( крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом серпня-грудня 2014 виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або  за власною заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки. 

Ст. 31 ЗУ «Про державний бюджет України на 2014 рік»:
“Установити, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом серпня - грудня 2014 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки”

Тобто в даному, якщо прокурор мав дозвіл Кабінету Міністрів України то вони мали право проводити перевірку. В інакшому випадку прокуратура діяла незаконно.

Відповідно до ст. 21 ЗУ «Про прокуратуру» Ви маєте право оскаржити постанову прокурора до  прокурора  вищого  рівня  або суду в порядку адміністративного судочинства  протягом десяти днів з дня одержання копії та скасувати постанову про проведення незаконної перевірки. У разі задоволення такої скарги всі перевірочні дії припиняються, а оригінали документів повертаються об’єкту перевірки. Зауважимо, що у разі судового оскарження, перевірка може бути зупинена судом як захід для забезпечення  позову в разі задоволення відповідного клопотання. 

Чи можуть СЕС та пожежники застосовувати санкції в такому випадку?

В ст. 20 ЗУ «Про Прокуратуру» зазначається, що при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право виділяти спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз. Спеціалістом є особа яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації з питань, що потребують відповідних знань, тобто в даному випаду Санітарна епідеміологічна служба та Державна інспекція техногенної безпеки (пожежники) є спеціалістами і під час проведення перевірки мають інший статус, аніж при здійсненні своєї службової діяльності та проведення власних перевірок.
В даному випадку відповідно до ст.ст. 23,24 ЗУ «Про прокуратуру» прокурор має право винести постанову та подання на підставі чого відповідний орган може притягнути до відповідальності суб’єкт господарювання.
Виходячи з вищесказаного усі стягнення та штрафи яку можуть бути накладені після перевірки можуть бути визнанні також незаконними після оскарження постанови про проведення перевірки.   
 

 
13.10.2014, 14:22,   Петрович

Вітаю!
Як можно захистити слоган? Ми хочемо його використовувати на упаковці, сувенірці, у рекламі, можливо ще якосЬ.
Заздалегідь дякую

Мария Ортинская

Слоганом є влучне висловлювання, яке, безумовно, є об'єктом творчої праці і може отримати охорону як об'єкт права інтелектуальної власності.

               

                Першим варіантом є захист слогану як об'єкта авторського права, а саме як літературного твору. Міжнародне і національне законодавство в сфері авторського права передбачає, що авторське право  на  твір  виникає  внаслідок  факту  його створення, а отже не вимагається реєстрація твору  чи  будь-яке  інше  спеціальне  його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей для виникнення і здійснення авторського права на слоган. Однак у випадках, коли виникає судовий спір часто необхідно підтвердити наявність авторського права і це може бути проблемою, якщо відсутні певні докази. В такому випадку бажаною є реєстрація авторських прав на слоган, що можлива шляхом подання заявки до Державної служби інтелектуальної власності. Однак можна навести і інші докази наявності у Вас авторського права на слоган, наприклад: публікація твору, використання на певних буклетах, на Вашому сайті, у блозі чи соцмережі тощо.

                Другим варіантом захисту прав на слоган є  реєстрація слогана як знаку для товарів і послуг. Словесні позначення до яких, в тому числі відноситься слоган, є одими з найпоширеніших. Варто пам'ятати, що реєстрація слогану як знака для товарів і послуг вимагає відповідності умовам надання правової охорони, що передбачені статтями 5,6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Наприклад, не може отримати правову охорону слоган тотожний з тим, який був зареєстрований або заявлений на реєстрацію на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених  товарів і послуг. Таким чином, на відміну від слогану як об'єкта авторського права слоган як знак для товарів та послуг буде підлягати кваліфікаційній експертизі (експертизі по суті) внаслідок якої буде встановлено чи може слоган отримати правову охорону на території України. Варто відзначити, що слоган як знак для товарів і послуг має ряд переваг щодо захисту, а саме: простіша процедура доведення своїх прав, обумовлена наявнісю свідоцтва, використання слогана переважно пов'язане з певним товаром чи послугою, а отже він виконує індивідуалізуючу функцію, що сприяє його захисту як знаку для товарів та послуг, судова практика з приводу захисту прав на знаки для товарів і послуг є більш прогресивною і передбачуваною тощо.

                Стосовно використання слогану на упаковці, сувенірці, у рекламі важливо, щоб Ви не порушили прав інших осіб, які можуть існувати, навіть якщо Вам про це не відомо. І це ще один аргумент на користь реєстрації слогану як знака для товарів та послуг. Крім того, якщо Ви бажаєте виступити спонсором певної телепередачі, радіопередачі, інших видовищних чи інших заходів, то Ви зобов'язані зареєструвати відповідний слоган як знак для товарів та послуг, що вимагається Законом України «Про рекламу».

 
10.10.2014, 11:50,   Игорь

Добрый день!
Вопрос к адвокатам.
Получили запрос от налоговой на предоставление копий документов о зарплате за 3 последних года. Обоснование - во втором квартале 2014 года зарплата на предприятии была ниже минимальной (из-за отсутствия заказов перешли на неполный рабочий день).
Насколько это законно, можно ли как-то отказать, предоставив только документы за проблемный период? Искал ответ, в том числе и на форумах ЛИГИ - не нашел.

Зоя Ярош

Налоговые органы имеют право обращаться к налогоплательщикам с запросами о предоставлении информации и копий подтверждающих документов.

Согласно пп.20.1.6 п.20.1 ст. 20 Налогового кодекса Украины, контролирующие органы имеют право запрашивать и изучать во время проведения проверок первичные документы, которые использовались в бухгалтерском учете, регистры, финансовую, статистическую и другую отчетность, связанную с начислением и уплатой налогов, сборов, платежей, исполнением требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы.

Но, решение о том, предоставлять ли информацию, в т.ч. частично,  в каждом конкретном случае, зависит от нескольких факторов, изложенных в самом запросе, а также реальной ситуации на предприятии.

Так, ключевым моментом в указанной норме Налогового кодекса, является фраза «во время проведения проверок». То есть, если предприятие не получало уведомления о том, что налоговым органом проводится проверка (плановая, внеплановая, выездная, не выездная, камеральная, проч.),  предприятие имеет право отказать в предоставлении документов на такой запрос.

Одновременно, можно рассматривать вопрос и о предоставление информации и документов лишь за «проблемный» период.

Исходя из описанной ситуации,  если предприятие действующее, а изменения в системе оплаты труда (графика работы) произошли только в 2014 году, рекомендую в ответе на полученный запрос налоговой инспекции, указать в связи с чем произошли эти изменения, приложив копии подтверждающих документов.

Такой информации вполне достаточно для того, чтобы снять возможные вопросы налоговой и в дальнейшем этот вопрос подниматься этот вопрос.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16.10.2014, 16:15,   Прайд
Добрый день!
Как можно обезопасить электронные корпоративные данные от "случайного" попадания к правоохранителям в ходе обыска?
 
16.10.2014, 14:02,   Александр, 096 317 32 81
Скажите пожалуйста, какими критериями руководствуется налоговая, когда предприятие попадает в "налоговую яму" (9-ый стан, информация - из внутренних электронных баз).
Есть так называемый внутреннего пользования Приказ № 110 налоговой 2014 г., вот некоторые критерии:
-бухгалтер и директор - одно лицо
- предприятие сотрудничало с фирмой с российским капиталом
- не подтвержденный юр. адрес.
Дополните плиз, или возможно у вас есть этот инсайдерский Приказ в электронном виде - буду рад его получить на почту.
С уважением,
Александр Литвиненко
096-317-32-81
 
13.10.2014, 09:56,   Елена
В 2007 году наша фирма заказала архитектору разарботку проекта типового коттеджа. Все имущественные права на проект принадлежат нам.
Может ли тот же архитектор продать кому-либо аналогичный проект с некоторыми переделками (увеличена площадь нескольких помещений, убрана одна из внутренних стен)?
 
13.10.2014, 09:48,   Андрей
Здраствуйте!
Реально ли как-то обязать сотрудника не разглашать коммерческую тайну после увольнения (хотя бы год-два)? Есть ли ответственность за это?
   1   2
© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010–2015.
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007–2015.
© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 1991–2015.
Все права на материалы, размещенные на www.ligazakon.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. Цитирование и использование любых материалов, размещенных на сайте www.ligazakon.ua, возможно только с письменного разрешения ООО «ЛИГА ЗАКОН», при этом гиперссылка (hyperlink) на www.ligazakon.ua обязательна.
Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации Thinkstock
bigmir)net