Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Главный правовой портал Украины
 
ВХОД НА ПОРТАЛ
РЕГИСТРАЦИЯ
МЫ В:
20 сентября 2018     
Всего вопросов: 30

Практические вопросы, возникающие в связи с заполнением и подачей отчета о контролируемых операциях за 2017 год

Во время конференции, организованной совместно EY и ЛІГА:ЗАКОН, специалисты EY дадут ответы на вопросы и практические рекомендации по следующим тематикам:

- Диагностика контролируемых операций, критерии отнесения операций к контролируемым в течение 2017 года.

- Определение суммы контролируемой операции исходя из данных бухгалтерского учета, даты осуществления контролируемой операции.

- Рекомендации по определению связанности сторон контролируемых операций для заполнения соответствующего приложения.

- Указание предмета контролируемой операции и страны происхождения предмета операции, использование соответствующих классификаторов.

- Определение наиболее соответствующего метода трансфертного ценообразования и стороны, чей показатель тестируется.

- Выбор показателя рентабельности и подходов к его расчету,

а также другие вопросы, связанные с заполнением отчета о контролируемых операциях за 2017 год.

Время проведения: 11.00 - 13. 00

 

Если вы не успели задать вопрос либо хотите получит более развернутый ответ - обращайтесь по контактам, указанным по ссылке.

На вопросы отвечали:

Игорь Чуфаров, партнер, отдел налогообложения и юридических услуг EY Украина

Игорь имеет более 14 лет профессионального опыта в области налогово-юридических услуг. Он предоставляет консультации по широкому спектру вопросов, специализируясь на корпоративном налогообложении, сопровождении сделок и трансфертном ценообразовании.

С 2012 года он возглавляет практику трансфертного ценообразования компании EY в Украине. Он руководит проектами для ведущих украинских и международных банков, а также компаний, работающих в сфере ИТ и телекоммуникаций, нефти и газа, металлургии и добычи металлов.

Александр Федосеенко, старший менеджер, отдел налогообложения и юридических услуг EY Украина

Александр имеет более 12 лет опыта в трансфертном ценообразовании, украинском и международном налогообложении и других налогово-юридических услугах.

С 2013 года основным направлением деятельности Александра является предоставление консультаций украинским и международным компаниям в соблюдении принципов трансфертного ценообразования и эффективном планировании цепочек поставок.

 
 
19.09.2018, 10:28,   Ірина Зубрицька

Фіскальна служба Польщі у відповідь на запит надала відповідь, що Товариство з обмеженою відповідальністю Акціонерне партнерство з обмеженою відповідальністю "А"
станом на 12.09.2018 р. є зареєстрованим платником податку на прибуток юридичних осіб (CIT corporate income tax).
Остання декларація податкова CIT-8 про розміри отриманого доходу (понесених витрат) за рік 2017 була подана до Податкового органу 29.03.2018 року.
При цьому не зазначено, скільки і чи платився CIT за 2017 рік. Чи можна прийняти цю довідку як підставу для неподання Звіту за 2017 рік по цьому контрагенту.

Игорь Чуфаров

Відповідно до ппп. 39.2.1.1 ПКУ платник податків повинен довести, що його контрагент саме сплачував податок на прибуток (корпоративний податок)  у звітному році. ДФС рекомендує платникам податків отримувати від контрагента документ, що видається фінансовим (податковим) органом відповідної країни, за формою, затвердженою згідно із законодавством цієї країни. Такий документ повинен бути належним чином легалізований та перекладений відповідно до законодавства України.

Зазначена рекомендація не обмежує платника податків у самостійному виборі способу та форми отримання інформації щодо сплати нерезидентом податку на прибуток (корпоративного податку) у звітному році.

Наприклад, якщо контрагент-нерезидент надасть платнику податків копію декларації з податку на прибуток та банківську виписку, про сплату такого податку, то господарські операції платника податків з таким нерезидентом не будуть визнаватись контрольованими, незважаючи на включення такої організаційно-правової форми у Перелік.

Таким чином, довідка про те, що нерезидент зареєстрований платником податку на прибуток юридичних осіб, за відсутності документу про фактичну сплату податку, не є підтверджуючим документом про фактичну сплату податку на прибуток.

 
19.09.2018, 10:24,   Ірина Зубрицька

Позиція ДФС, викладена в листі від 23.06.2016 №11128/6/99-99-15-02-02-15 є наступною: "Отже, з урахуванням положень п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, у разі відвантаження товарів нерезиденту – непов’язаній особі, розрахунок за який здійснюється на умовах тристороннього договору іншим нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), чинному на час здійснення такої операції, така операція підпадає під визначення контрольованої за період перебування держави (території) у переліку протягом відповідного звітного (податкового) року, за умови відповідності п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, ціна за якою з ціллю трансфертного ціноутворення розглядається з урахуванням умов договору поставки і оплати за такий товар, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток резидента."
За отримувача товару підприємство Білорусії (15 млн грн.) до 27.07.2017 року (в березні) 6 млн сплатила шотландська LP, після 27.07.2017 року (в жовтні) 9 млн сплатила канадська LP. Якщо притримуватися фіскальної і обережної позиції Звіт подаємо в сумі 9 млн - контрагент канадська LP?

Игорь Чуфаров

Враховуючи ту обставину, що кошти в рахунок оплати поставленого товару в повній сумі надійшли від юридичних осіб із ОПФ, включених до переліку, існує ризик, що операція з поставки товару буде визнана контрольованою також в повному обсязі. Займаючи обережну позицію, є доцільним відображення операції в звіті про контрольовані операції в повній сумі.

Для більш точної відповіді на це питання необхідно детальніше дослідити умови договорів. У разі необхідності, будь ласка, звертайтеся за контактами, що наведені у посиланні.

 
18.09.2018, 18:58,   Алена

коллеги, добрый вечер, подскажите, пожалуйста, в приложении к отчету по ТЦО "Інформація про повязаність осіб" нербходимо отржать данные по состоянию на 31.12.2017 или по состянию на сегдоня? Нарнимер еси у нашего нерезиента, или у нас поменялось в 2018 году название конечного бенефициара или поменялся сам бенефициар? или все же данные отражать по состоянию на 31.12.2017? спасибо

Александр Федоссенко

Информацию в приложении к отчету о КО  "Інформація про повязаність осіб" необходимо отражать за отчетный период, то есть для 2017 года - данные по состоянию на 31.12.2017. Особенно если во всех первичных документах (договорах, актах, уставных документах) в 2017 году указан этот бенефициар.

 
18.09.2018, 17:54,   Ольга

Добрый вечер!
Операции уступки права требования.
Оборудование поставлено резидентом (экспорт) нерезиденту из низконалоговой юрисдикции. Стоимостные критерии ТЦО соблюдены.В последствии, право требования задолженности по договору передано другому нерезиденту. Операцию, с точки зрения, ТЦО рассматриваем в совокупности. Вопрос: как отражать операции в отчете о КО?
Спасибо.

Александр Федоссенко

В описанной выше ситуации контролируемой операцией будет поставка (экспорт) оборудования в пользу нерезидента из низконалоговой юрисдикции, которая должна быть отражена в отчете.

Операцию по переуступке права требования задолженности в этом случае не будет являться контролируемой, так как уже попала под контроль ТЦО на момент отгрузки оборудования. Второй раз одну и ту же операцию не нужно признавать контролируемой и отражать в отчете о контролируемых операциях.

 
18.09.2018, 17:31,   Марина

Добрый день!
-Отражение в отчете по ТЦО операции по уступке права требования:
доходы от продажи актива 7702
расходы от продажи актива 7702
доходы от продажи актива6204
отдельно эти операции или свернуто общей суммой?
- Приложение Ведомости... отчета ТЦО п. 2 факторинг?
п.3 финансовая услуга или банковская? п.4 доходы от продажи актива?

Александр Федоссенко

Данный вопрос требует более детального анализа. В случае необходимости, пожалуйста, обращайтесь к нам по контактам, указанным в ссылке.

 
18.09.2018, 13:59,   Юлія

Доброго дня.
Маємо позику від нерезидента, зареєстрованого в країна НПЮ. Сума нарахованих відсотків не перевищує 10 млн. грн. Проте, так як позика обліковується за справедливою вартістю, в 2017 році були визнані витрати на суму амортизації дисконту - на суму більше 4 млн. грн. Разом із нарахованими відсотками це близько 12 млн. Чи операції з таким нерезидентом-позикодавцем є контрольованими у 2017 році?

Игорь Чуфаров

Згідно ппп.39.2.1.4 ПКУ господарською операцією з контрагентом для
цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або
домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток
підприємств платника податків, зокрема, але не виключно: операції з
товарами, такими як сировина, готова продукція тощо; операції з
придбання (продажу) послуг; операції з нематеріальними активами,
такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних
знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об'єктами
інтелектуальної власності; фінансові операції, включаючи лізинг,
участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо; операції з
купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій,
купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних
активів.

Визнані витрати на суму амортизації дисконту не є операцією платника
податків з контрагентом, тому не мають підпадати під контроль ТЦУ та
відображатись у Звіті про КО за 2017 рік.

Проте звертаємо Вашу увагу, що амортизація дисконту за своєю суттю є відображенням позики на ринкових умовах, а з 2018 року обсяг
контрольованих операцій з окремим контрагентом має визначитись
відповідно до принципу «витягнутої роки». Тому існує ризик, що при
наявності такої амортизації дисконту в 2018 році, розмір такої
амортизації може бути врахований податковими органами при визначені обсягу контрольованих операцій з таким контрагентом.

Дякуємо за Ваші запитання та участь у конференції!

 
18.09.2018, 13:40,   Алла

Необходимо ли в отчете за 2017 год отражать операции по выплате дивидендов? Если да, то как отражать в отчете - по начислению дивидендов или по выплате?

 
18.09.2018, 12:46,   Юлія

У 2017 році товариство здійснювало експорт на користь покупця – резидента ОАЕ, непов'язаної особи. Організаційно правова форма покупця – міжнародна компанія (саме така форма вказана у реєстраційному документі, Rak Free Trade Zone).
При цьому до 27.07.2017 року (до дати набуття чинності переліку ОПФ), здійснено експорт товарів та визнано дохід підприємства на загальну суму більше 10 млн. грн.
З 27.07.2017 характер взаємовідносин був наступний:
- Оплата за раніше поставлений товар,
- Оплата нерезидентом штрафу (пені) за несвоєчасно здійснену оплату за відвантажений товар (товариством визнано дохід на дату фактичного одержання коштів на розрахунковий рахунок)
- Відшкодовано нерезидентом вартість втраченого товару при навантаженні на транспортний засіб (як це передбачено умовами договору).
Покупець не є пов’язаною особою товариства.
Річний дохід нашого товариства за 2017 рік перевищує 150 млн. грн.
Договір про зміну сторони контракту виконаний в 2017 році, розрахунки проведені в 2017 році.

Питання.
Чи є контрольованими операції із вказаним контрагентом?
Як у додатку до звіту про КО правильно відобразити отриманий від нерезидента штраф та відшкодування за втрачений товар і яким чином (яким методом) обгрунтовувати ціну? Як вірно заповнити колонки таблиці Відомості про контрольовані операції – код типу предмету операції, код сторони операції, код операції тощо?

Александр Федоссенко

Доброго дня, Юліє! Радий вітати Вас та інших учасників конференції! Сподіваюся, що наші відповіді будуть корисними.    

Із врахуванням  п. 41 підрозділу 10 "Інші перехідні положення" Розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу господарські операції, визначені п.п. "г" п.п. 39.2.1.1 Кодексу, визнаються контрольованими з дати набрання чинності Переліком з 27 липня 2017 року. Водночас умови, визначені п.п. 39.2.1.7 Кодексу (річний дохід платника податків та обсяг господарських операцій з кожним контрагентом), розраховуються для 2017 року за підсумками всього звітного (календарного) року.

Тобто контрольованими операціями будуть вважатись операції з контрагентом із ОАЕ здійснені після 27 липня 2017 року та які мали вплив на базу оподаткування податком на прибуток, а саме:

- Оплата нерезидентом штрафу (пені) за несвоєчасно здійснену оплату за відвантажений товар (товариством визнано дохід на дату фактичного одержання коштів на розрахунковий рахунок);

- Відшкодовано нерезидентом вартість втраченого товару при навантаженні на транспортний засіб (як це передбачено умовами договору).

Для цілей звіту про КО необхідно вказати реквізити договору, згідно якого були отримані штраф та відшкодування.  

Для надання коментарів щодо вибору найбільш доцільного методу встановлення відповідності умов здійснення зазначених вище контрольованих операцій принципу "витягнутої руки", необхідно більше інформації щодо умов договорів, функціонального профілю сторін та інформації щодо фактичного вчинення таких операцій.

У разі необхідності отримання більш розгорнутої відповіді, будь ласка, звертайтеся за контактами, що наведені у посиланні.

 
18.09.2018, 12:26,   Елена

Не коммерческое (не постоянное представительство с точки зрения м/н законодательства) представительство за 2017 год получило из головного офиса финансирование в объеме около 28 млн. грн. - должны ли подавать отчет по контролируемым операциям?

Игорь Чуфаров

Представительство нерезидента, которое является плательщиком налога на прибыль в Украине, должно подавать отчет о КО, осуществленных со своим главным офисом, начиная с 2018 года, если объем таких операций превысил 10 млн.грн. за отчетный период.

 

Если некоммерческое представительство не зарегистрировано плательщиком налога на прибыль, не подает декларацию по налогу на прибыль, и не уплачивает налог, то сумма полученного финансирования не попадает под контроль по ТЦО и не подлежит отражению в отчете о КО. 

 
14.09.2018, 18:24,   Андрей Петренко

Добрый день!

Многократно встречал позицию, что для обоснования ценообразования в контролруемых операциях можно использовать фактически любые источники информации. При этом ГФС будет обязана использовать те же источники, что и налогоплательщик. Но все же хотелось бы уточнить, не изменилась ли на данный момент ситуация.

Действительно ли ГФС не имеет права использовать иные источники информации о ценах, нежели налогоплательщик?

Игорь Чуфаров

Добрый день, уважаемые участники! Рад приветствовать вас на нашей конференции и надеюсь, что наши ответы будут вам полезны.

Что же касается  вопроса, то в соответствии с ппп.39.5.3.1 НКУ установлен перечень источников информации, который налогоплательщик и контролирующий орган используют источники информации, содержащие сведения, позволяющие сопоставить коммерческие и финансовые условия контролируемых операций принципу "вытянутой руки", в частности:

а) информацию про сопоставимые неконтролируемые операции налогоплательщика, а также информацию про сопоставимые неконтролируемые операции его контрагента - стороны контролируемой сделки с несвязанными лицами;

б) любые информационные источники, содержащие открытую информацию и предоставляют информацию о сопоставимые операции и лиц;

в) другие источники информации, из которых информация получена налогоплательщиком с соблюдением требований законодательства и предоставляющих информацию о сопоставимые операции и лиц, при условии что налогоплательщик предоставит такую ​​информацию контролирующему органу;

г) информацию, полученную контролирующим органом в рамках заключенных Украиной международных соглашений.

Согласно ппп.39.5.3.1 НКУ контролирующий орган должен использовать те же источники, которые указаны в ппп.39.5.3.1 НКУ, если не доказано, что другие источники информации дают возможность получить больший уровень сопоставимости условий операций. Однако контролирующий орган не имеет права использовать информацию, которая не является общедоступной (доступ к которой есть только у контролирующего органа).

Следовательно, контролирующий орган может использовать другие источники информации, нежели плательщик, если такие источники дают возможность получить больший уровень сопоставимости условий операций. Но такая информация должна быть общедоступной.

   1   2   3
© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010–2018.
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007–2018.
© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 1991–2018.
Все права на материалы, размещенные на  ligazakon.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. Разрешается републикация новостей ligazakon.ua в полнотекстовом виде и цитирование интервью, Интернет-конференций, авторских, аналитических статей в объеме не более 500 знаков для производства одного информационного материала. При этом обязательной является ссылка на "ЛІГА:ЗАКОН" как источник информации, а для Интернет-ресурсов – ещё и прямая гиперссылка на текст материала, не закрытая от индексации поисковыми системами. Гиперссылка должна быть размещена в первом или втором абзаце материала. Подробнее правила републикации
Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации Thinkstock
bigmir)net